e-simaz
Sistem Maklumat Pengurusan Agihan Zakat
  

ID Pengguna :
Katalaluan :

 

Majlis Ugama Islam Dan Adat Resam Melayu Pahang
26600 Pekan, Pahang Darul Makmur.
Hakcipta Terpelihara 2008
Tel : 6+09 422 1311 Fax : 6+09 422 1885
e-mail: info@muip.gov.my

Dibangunkan oleh Unit Teknologi Maklumat MUIP ©2009