e-Pekerja
SISTEM MAKLUMAT PEKERJA
MAJLIS UGAMA ISLAM DAN ADAT RESAM MELAYU PAHANG

  

ID Pengguna :
Katalaluan :

 

Dibangunkan oleh Unit Teknologi Maklumat MUIP 2009

Majlis Ugama Islam Dan Adat Resam Melayu Pahang
26600 Pekan, Pahang Darul Makmur.
Hakcipta Terpelihara 2008
Tel : 6+09 4221311 Fax : 6+09 4221885
e-mail: info@muip.gov.my


Versi Sementara
Kerja-kerja pembangunan sistem sedang dijalankan