e-Kedatangan
SISTEM PINTAR PERAKAM KEDATANGAN PEKERJA
MAJLIS UGAMA ISLAM DAN ADAT RESAM MELAYU PAHANG

 


"MENJADI AGENSI PENTADBIRAN ISLAM YANG CEKAP DAN TERUNGGUL MENJELANG 2015"
MENU SISTEM
 
 
 


Status:

 

Dibangunkan oleh Unit Teknologi Maklumat MUIP 2009

Majlis Ugama Islam Dan Adat Resam Melayu Pahang
26600 Pekan, Pahang Darul Makmur.
Tel : 6+09 4221311 Fax : 6+09 4221885
e-mail: info@muip.gov.my

Versi Sementara
Kerja-kerja pembangunan sistem sedang dijalankan